Finishing Flexibele verpakking

1. Folie

  • laminator: samenbrengen 2 of meerdere materialen, zoals OPA+PE, OPP+OPP, PET+PE:EVOH, ...
  • slitters: 2 machines

 

2. Cornetto's

  • stansen: 2 Weyhmüller stansmachines
  • cornettowikkels: 4 Weihmüller wikkelmachines